Checklist emigratie

Algemeen

Onderstaande checklist van De Jong Verhuizingen bevat een overzicht van de documenten die u voor uw emigratie nodig heeft. Voor iedere bestemming gelden andere regelgeving en voorwaarden. Controleer ruimschoots op tijd of alle papieren er zijn. Doe dit voor vertrek nogmaals, zodat uw emigratie zorgeloos verloopt.

 • Paspoort/rijbewijs (geldigheid controleren)
 • Visum
 • Internationaal inentingsboekje (denk aan de vastgestelde inentingsperiode voor vertrek)
 • Reisdocumenten/reisverzekering
 • Uitschrijving uit de gemeente en/of vreemdelingenpolitie
 • Uittreksel uit het bevolkingsregister
 • Trouwboekje
 • Gezondheidsverklaring (brief) van uw huisarts met gegevens over u en uw gezin
 • Overige medische dossiers (tandarts, specialist)
 • Gezondheidsverklaring en inentingsbewijs voor huisdieren
 • Arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring van uw (toekomstige) werkgever. Originele diploma’s (getuigschriften met gewaarmerkte vertaling; maak ook kopieën en verscheep deze apart van de originelen).
 • (Voor schoolgaande kinderen) een verklaring van de directeur van de school over het soort onderwijs, gevolgde klassen en resultaten
 • Kerkelijke bescheiden (doopbewijzen etc.)
 • Extra pasfoto’s
 • Sleutels en reservesleutels
 • Huisdierpaspoort

Wat u daarnaast bij u moet hebben

 • Inventarislijst
 • Verschepingsdetails
 • Adresgegevens van de buitenlandse partner van De Jong Verhuizingen

Voor u vertrekt:

 • Adressenbestand controleren/opzetten van familie, vrienden en overige contacten als huisarts, oude gemeente, scholen, bank, notaris.
 • Maak een lijst van wie u over uw vertrek wilt informeren
 • Regel dat gas,- water- en elektriciteitsmeters na de verhuizing worden opgenomen en afgesloten.
 • Maak een back-up van uw computer en neem deze in uw handbagage mee.
 • Als de auto meegaat, regel een bewijs van uitschrijving bij de Rijksdienst van het Wegverkeer om dubbel belasting betalen te voorkomen.

Opzeggen:

 • Huur- en leaseovereenkomsten
 • Onderhoudscontracten
 • Verzekeringen
 • Lidmaatschap bibliotheek
 • Lidmaatschap clubs
 • Telefoonaansluiting
 • Abonnementen kranten
 • Abonnementen tijdschriften

Opheffen van:

 • Bank- en/of girorekening(en)
 • Spaarrekeningen
 • Automatische afschrijvingen
 • Machtigingen aan derden

Overig

Vul een verhuisbericht in op het postkantoor, zodat uw post wordt doorgestuurd naar uw nieuwe adres.